Disclaimer

Voor de informatie op onze website, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit in basis en welke gecreƫerd kan worden door middel van keuzemogelijkheden. Fouten en/of onduidelijkheden die daarbij ontstaan, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 5 Bouw Bunnik BV te mogen claimen of te veronderstellen.

5 Bouw Bunnik BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Voor de juiste en volledige informatie verwijzen wij u naar de contractstukken behorende bij de koop- en aannemingsovereenkomst.